Odkazy a informácie v oblasti environmentálneho označovania

Ekoprodukty

Ecolabel 

Národnú environmentálnu značku „Environmentálne vhodný produkt“ udeľuje MŽP SR výrobkom alebo službám, ktoré spĺňajú stanovené osobitné podmienky podľa Oznámenia MŽP SR  pre príslušnú skupinu produktov.

Národná značka EVP je vlastníctvom MŽP SR a má verejnoprávnu povahu. Pozostáva z dvoch sústredných kružníc, vo vnútri ktorých je štylizovaný obraz trojvršia s tromi trojuholníkmi znázorňujúci zložky životného prostredia a pôsobenie vládnych orgánov, priemyslu a obchodu v starostlivosti o životné prostredie. V hornej časti medzikružia je nápis „Environmentálne vhodný produkt“, v dolnej polovici sa uvádza identifikačné číslo Oznámenia MŽP SR, podľa ktorého bol produkt posudzovaný. Značka sa používa v jednofarebnom prevedení, v ľubovoľnej farbe, ktorá vyhovuje celkovému vzhľadu výrobku alebo jeho obalu. Vonkajší priemer (veľkosť) značky musí byť min. 15 mm.