Slovenská legislatíva

Zoznam platných právnych predpisov
v oblasti národnej infraštruktúry pre priestorové informácie