Dovoz a vývoz exemplárov


    DOVOZ EXEMPLÁROV
     POTREBNÝ DOKLAD
 Článok nariadenia č.338/97
Príloha A
Povolenie na dovoz
čl. 4 ods. 1
Príloha B
Povolenie na dovoz
čl. 4 ods. 2
Príloha C
Oznámenie o dovoze
čl. 4 ods. 3
Príloha D
Oznámenie o dovoze
čl. 4 ods. 4


  VÝVOZ EXEMPLÁROV
      POTREBNÝ DOKLAD
  Článok nariadenia č.338/97
Príloha A
Povolenie na vývoz
čl.5 ods.1
Príloha B
Povolenie na vývoz
čl.5 ods.4
Príloha C
Povolenie na vývoz
čl.5 ods.4
Príloha D
Nevyžaduje sa


Povolenie na dovoz sa predkladá  na pohraničnom colnom úrade v mieste vstupu do Sloločenstva.

Povolenie na dovoz exemplárov do Spoločenstva vydáva Výkonný orgán CITES členského štátu v mieste určenia. Povolenie na vývoz  exemplárov zo Spoločenstva vydáva Výkonný orgán CITES členského štátu,
v ktorom sa exempláre nachádzajú. Výkonným orgánom CITES Slovenskej republiky, ktorý vydáva povolenia na dovoz a vývoz  je Ministerstvo životného prostredia SR. 

 Oznámenie o dovoze sa predkladá na pohraničnom colnom orgáne v mieste vstupu.


Podľa článku 4 ods. 6 nariadenia Rady (ES) č. 338/97 Európska Komisia zakázala dovoz určitých druhov exemplárov do  Európskej únie.


Ministerstvo životného prostredia SR pozastavilo až do odvolania vydávanie povolení na dovoz rohov nosorožcov ako poľovníckej trofeje.

POZOR  ! - Brexit