EXEMPLÁR 
je živý alebo mŕtvy živočích alebo rastlina z druhov uvedených 
v prílohách A,B,C,D nariadenia Rady (ES) č.338/97

    
Pod exemplárom CITES sa rozumie aj akákoľvek časť živočícha a rastliny, alebo  derivát, alebo akýkoľvek tovar, o ktorom je zrejmé zo sprievodných dokladov, balenia, značky, nálepky, alebo z akýchkoľvek iných okolností, že obsahuje časti alebo deriváty živočíchov, alebo rastlín druhov zaradených v prílohách A,B,C,D  nariadenia Rady č.338/97.
  •  poľovnícke trofeje
  • lebka, kožušina
  • surová alebo spracovaná koža
  • slonovina , rohovina
  • kaviár, mäso
  • lastúry, korále
  • výživové doplnky, kozmetika
  • suveníry, dekoratívne predmety