Prehľad dokladov


               Prehľad dokladov, ktorými držiteľ preukazuje pôvod alebo spôsob nadobudnutia exemplára      


exempláre
príloha A
príloha B,C,D
  VTÁKY  
PLAZY
CICAVCE

     živé
preukaz o pôvode
 § 12 ods. 4 písm.b)
 písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia
§ 12a ods.1
písomný doklad EÚ
 § 12 ods. 4 písm.a)
neživé
písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia
 §12a ods. 3
písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia
§12a ods.3exempláre
príloha A
 príloha B,C,D
RYBY OBOJŽIVELNÍKY
BEZSTAVOVCE

 živé
písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia
§ 12a ods. 1
písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia
§ 12a ods.1
neživé
písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia
§ 12a ods. 3
písomné vyhlásenie o spôsobe nadobudnutia
§ 12a ods. 3