Zoznam druhov pre ktoré sa nevedie evidencia

  Zoznam druhov, pre ktoré sa nemusí viesť evidencia a u ktorých sa nevykonáva nezameniteľné označenie

  Vtáky
 Agapornis canus – agapornis sivý
 Agapornis fischeri – agapornis akáciový (agapornis ružovkastohlavý)
 Agapornis nigrigenis – agapornis čiernolíci
 Agapornis personatus – agapornis pestrý
 Agapornis taranta – agapornis tmavokrídly
 Alisterus scapularis – kráľčik červenohlavý
 Aprosmictus erythropterus – kráľčik ušľachtilý
 Barnardius zonarius – rozela žltokrká
 Bolborhynchus lineola – papagájik pásikavý
 Cyanoramphus auriceps – kakariki skákavý (kakariki žltočelý)
 Cyanoliseus patagonus - dlhochvost patagónsky ( od 1.1.2019)
 Cyanoramphus forbesi – kakariki smaragdový     ( do  1.4.2019)
 Dendrocygna arborea – stromárka veľká (kačica stromová)
 Eolophus roseicapill - kakadu ružový ( od 1.1.2019)
 Forpus coelestis – papagájik modrokrký
 Forpus conspicillatus – papagájik okuliarnatý
 Forpus cyanopygius – papagájik zelenomodrý
 Forpus passerinus – papagájik vrabčí
 Forpus xanthops – papagájik žltolíci
 Forpus xanthopterygius – papagájik modrokrídly
 Lathamus discolor – loriovec lastovičí (loriovec lastovičkovitý)
 Myiopsitta monachus – mních zelený (klinochvost mníší)
 Nandayus nenday – klinochvost čiernohlavý
 Neophema elegans – tráviar olivový
 Neophema chrysostoma – tráviar modročelý
 Neophema pulchella – tráviar tyrkysový
 Neophema splendida – tráviar nádherný
 Neopsephotus bourkii – tráviar ružovobruchý
 Northiella haematogaster – speváčik červenobruchý
 Lonchura oryzivora – ryžovník sivý
 Pavo cristatus - páv korunkatý ( od 1.1.2019)
 Platycercus spp. – všetky druhy rodu rozela
 Poephila cincta cincta – amadinka krátkochvostá (pásovník krátkochvostý)
 Poicephalus meyeri - papagáj hnedý ( od 1.1.2019)
 Poicephalus senegalus - papagáj dlhokrídly ( od 1.1.2019)
 Polytelis spp. – všetky druhy rodu kráľčik
 Psephotus haematonotus – speváčik červenochrbtý
 Psephotus varius – speváčik pestrý (speváčik mnohofarebný)
 Psittacula alexandri – alexander ružovoprsý (ladniak ružovoprsý)
 Psittacula cyanocephala – alexander pestrý (ladniak pestrý)
 Psittacula eupatria – alexander veľký (ladniak veľký)
 Psitteuteles goldiei - lori fialkovolíci ( od. 1.1.2019)
 Purpureicephalus spurius – červenohlávok pestrý
 Pyrrhura molinae - klinochvost zelenolíci ( od 1.1.2019)
 Pyrrhura frontalis – klinochvost hnedosluchý (pyrura hnedouchá)
 Sarkidiornis melanotos – hrebenatka škvrnitá (kačica hrebenatá)
 Plazy
 Boa constrictor – veľhad kráľovský okrem poddruhu Boa constrictor occidentalis
 Chamaeleo calyptratus – chameleón jemenský
 Chrysemys picta*) – korytnačka maľovaná
 Iguana iguana – leguán zelený
 Phelsuma grandis – felzuma
 Phelsuma laticauda – felzuma zlatochvostá
 Phelsuma madagascariensis – felzuma madagaskarská
 Python molurus bivittatus – pytón tigrovitý
 Python regius – pytón kráľovský
 *) Vzťahuje sa iba na exempláre nadobudnuté pred zákazom držby ustanovenom v § 7 ods. 1 a na exempláre v zoologických záhradách, záchytných strediskách pre živočíchy, na exempláre v držbe osôb zapojených do medzinárodného záchranného programu pre daný druh alebo poddruh a na exempláre v chovných staniciach a rehabilitačných staniciach.
POZOR
S účinnosťou od 1.4.2019 sa zo zoznamu vypúšťa  druh Cyanoramphus forbesi (kakariki smaragdový) uvedený v prílohe A nariadenia č.338/97. Na držiteľa takéhoto exemplára sa od 1.4.2019 začne vzťahovať povinnosť vedenia evidencie ako aj povinnosť nezameniteľného označenia.

 Druhy zaradené do prílohy D Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 v platnom znení.

 Druhy uvedené v prílohe X Nariadenia Komisie ( ES) č.865/2006 v platnom znení.

                           

Zoznam druhov uvedených v prílohe X Nariadenia Komisie ( ES) č.865/2006 v platnom znení.

Latinský názov

Slovenský názov

ANSERIFORMES

husotvaré

Anidae

kačicovité

Anas laysanensis 

kačica divá laysanská

Anas querquedula 

kačica chrapľavá

Aythya nyroca 

chochlačka bielooká

Branta ruficollis 

bernikla červenokrká

Branta sandvicensis 

bernikla havajská

Oxyura leucocephala 

potápnica bielohlaváCOLUMBIFORMES

holubotvaré

Columbidae

holubovité

Columba livia 

holub skalnýGALLIFORMES

kurotvaré

Phasianidae

bažantovité

Catreus wallichii 

bažant škvrnitý

Colinus virginianus ridgwayi

prepelica virgínska

Crossoptilon crossoptilon 

uškáň biely

Crossoptilon mantchuricum 

uškáň bielochrbtý

Lophophorus impejanus 

bažant lesklý

Lophura edwardsi 

bažant pestrý

Lophura swinhoii 

bažant sedlatý

Polyplectron napoleonis 

bažant palavanský

Syrmaticus ellioti 

bažant Elliotov

Syrmaticus humiae 

bažant Humeov

Syrmaticus mikado 

bažant mikadoPASSEROFORMES

vrabcotvaré

Fringilliadae

pinkovité

Carduelis cucullata 

stehlík ohnivýPSITTACIFORMES

Papagajotvaré

Psittacidae

papagájovité

Cyanoramphus novaezelandiae 

kakariki červenočelý

Psephotus dissimilis 

speváčik žltoramenný