ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU 

Výnos MŽP SR zo 14. júla 2004 č. 3/2004  ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu
uverejnený vo Vestníku MŽP SR č.3/2004 (Oznámenie č. 450/2004 Z.z.o zverejnení výnosu  Ministerstva životného prostredia SR č.3/2004-5.1.)

Opatrenie MŽP zo dňa 7.12.2017 č.1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR č.3/2004 uverejnené vo Vestníku MŽP SR č.6/2017 (Oznámenie MŽP č.353/2017 Z.z. o zverejnení opatrenia Ministerstva životného prostredia SR  č.1/2017)

Opatrenie zo dňa 29.11.2018 č.1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MŽP SR č.3/2004 uverejnené vo Vestníku MŽP SR č.3/2004, ktorým sa vydáva národný zoznam území európskeho významu v znení opatrenia č.1/2017, uverejnené vo Vestníku MŽP SR č.6/2018 (Oznámenie č.384/2018 o zverejnení opatrenia Ministerstva životného prostredia SR  č.1/2018)

CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA    

Por.č. 

Názov

Vyhlasujúci orgán

Dokument

Účinnosť

1.

                  HORNÁ ORAVA

MŽP SR

Vyhláška č. 173    zo 06. apríla 2005

01.05.2005

2.

MALÉ KARPATY

MŽP SR

Vyhláška č. 216   z 29. apríla 2005

01.06.2005

3.

LEHNICE

MŽP SR

Vyhláška č. 377 z 08. aug.2005

01.09.2005

4.

SYSĽOVSKÉ POLIA

MŽP SR

Vyhláška č. 234 z 12. apríla 2006

01.05.2006

5.

DOLNÉ POVAŽIE

MŽP SR

Vyhláška č. 593 z 12. októbra 2006

15.11.2006

6.

POIPLIE

MŽP SR

Vyhláška č. 20 zo 07. januára 2008

01.02.2008

7.

TRÍBEČ

MŽP SR

Vyhláška č. 17 zo 07. januára 2008

01.02.2008

8.

OSTROVNÉ LÚKY

MŽP SR

Vyhláška č. 18 zo 07. januára 2008

01.02.2008

9.

ONDAVSKÁ ROVINA

MŽP SR

Vyhláška č. 19 zo 07. januára 2008

01.02.2008

10.

KRÁĽOVÁ

MŽP SR

Vyhláška č. 21 zo 07. januára 2008

01.02.2008

11.

KOŠICKÁ KOTLINA

MŽP SR

Vyhláška č. 22 zo 07. januára 2008

01.02.2008

12.

PARÍŽSKE MOČIARE

MŽP SR

Vyhláška č. 23  zo 07. januára 2008

01.02.2008

13.

POĽANA

MŽP SR

Vyhláška č. 24   zo 07. januára 2008

01.02.2008

14.

BUKOVSKÉ VRCHY

MŽP SR

Vyhláška č. 25  zo 07. januára 2008

01.02.2008

15.

CEROVÁ VRCHOVINA-PORIMAVIE

MŽP SR

Vyhláška č. 30   zo 07. januára 2008

01.02.2008

16.

MEDZIBODROŽIE

MŽP SR

Vyhláška č. 26   zo 07. januára 2008

01.02.2008

17.

DOLNÉ POHRONIE

MŽP SR

Vyhláška č. 27   zo 07. januára 2008

01.02.2008

18.

ŽITAVSKÝ LUH

MŽP SR

Vyhláška č. 31   zo 07. januára 2008

01.02.2008

19.

SĹŇAVA

MŽP SR

Vyhláška č. 32  zo 07. januára 2008

01.02.2008

20.

STRÁŽOVSKÉ VRCHY

MŽP SR

Vyhláška č.434 zo 17.septembra .2009

01.11.2009

21.

DUBNICKÉ ŠTRKOVISKO

MŽP SR

Vyhláška č.435 zo 17.septembra.2009

01.11.2009

22.

SENIANSKÉ RYBNÍKY

MŽP SR

Vyhláška č.436 zo 17.septembra.2009

01.11.2009

23.

LABORECKÁ VRCHOVINA

MŽP SR

Vyhláška č.438 zo 17.septembra.2009

01.11.2009

24.

MURÁNSKA PLANINA  STOLICA

MŽP SR

Vyhláška č.439 zo 17.septembra.2009

01.11.2009

25.

ÚĽANSKÁ MOKRAĎ

MŽP SR

Vyhláška č. 437   z 24. októbra 2008

15.11.2008

26.

DUNAJSKÉ LUHY

MŽP SR

Vyhláška č. 440   z 24. októbra 2008

15.11.2008

27.

VEĽKOBLAHOVSKÉ RYBNÍKY

MŽP SR

Vyhláška č.187 zo 16. apríla 2010

15.5.2010

28.

NÍZKE TATRY

MŽP SR

Vyhláška č.189 zo 16. apríla 2010

15.5.2010

29.

SLOVENSKÝ KRAS

MŽP SR

Vyhláška č.192 zo 16. apríla 2010

15.5.2010

30.

SLANSKÉ VRCHY

MŽP SR

Vyhláška č.193 zo 16. apríla 2010

15.5.2010

31.

VEĽKÁ FATRA

MŽP SR

Vyhláška č.194 zo 16. apríla 2010

15.5.2010

32.

VIHORLATSKÉ VRCHY

MŽP SR

Vyhláška č.195 zo 16. apríla 2010

15.5.2010

33.

VOLOVSKÉ VRCHY

MŽP SR

Vyhláška č.196 zo 16. apríla 2010

15.5.2010

34.

MALÁ FATRAMŽP SRVyhláška č. 2 z 22.decembra 201015.1.2011

35.

SLOVENSKÝ RAJ


MŽP SR

Vyhláška č. 3 z 22.decembra 2010

15.1.2011

36.

TATRY


MŽP


Vyhláška č. 4 z 22.decembra 2010

15.1.2011

37.

CHOČSKÉ VRCHY

MŽP SR

Vyhláška č.26 z 1.februára 2011

15.2.2011

38.

ŠPAČINSKO-NIŽNIANSKE POLIA

MŽP SR

Vyhláška č.27 z 1.februára 2011

15.2.2011

39.

ČERGOV

MŽP SR

Vyhláška č.28 z 1.februára 2011

15.2.2011

40.

LEVOČSKÉ VRCHY

MŽP SR

Vyhláška č.434 z 19.decembra 2012

01.1.2013

41.

ZÁHORSKÉ POMORAVIE

Vláda SR

Nariadenie vlády č.145 z 17.júna 2015

01.7.2015