SIŽP má za sebou úspešné externé posúdenie

Radi by sme Vás informovali, že dňa 07.12.2021 sa realizovalo externé posúdenie na mieste podľa modelu CAF, ktoré sa uskutočnilo z dôvodu pandémie COVID-19 v online prostredí. Ako komunikačná platforma bola zvolená služba MS Teams, ktorá poskytla všetkým účastníkom stabilné spojenie a vhodné možnosti spoločnej komunikácie.


Online posúdenia na mieste sa zúčastnili zástupcovia ÚNMS, externí posudzovatelia a zamestnanci SIŽP. SIŽP zastupoval generálny riaditeľ Mgr. Ing. Ján Jenčo, všetci členovia CAF tímu, ako aj garant, metodik a administrátor modelu CAF.

Veľmi pozitívne bola zo strany externých posudzovateľov vnímaná nie len pripravenosť členov CAF tímu, ale aj prítomnosť pána generálneho riaditeľa a jeho aktívne zapájanie sa do diskusie. Externé posúdenie sa nieslo v profesionálnom a zároveň príjemnom prostredí, ktoré vytvárali svojou prítomnosťou všetci zúčastnení.

Zástupcovia SIŽP boli opakovane pochválení za kvalitne vypracovanú samohodnotiacu správu, ako aj za aktívny a svedomitý prístup k externému posúdeniu na mieste. Spätná správa z posúdenia na mieste podľa modelu CAF bola našej organizácii od ÚNMS doručená krátko pred Vianocami.

V nastávajúcom období CAF tím SIŽP čaká zladenie odporúčaní zo spätnej väzby s vlastnými zisteniami zo samohodnotenia a spoločná príprava na fázu tvorby a realizácie Akčného plánu zlepšovania.

Samohodnotiacu správu SIŽP nájdete tu.