SIŽP začala s procesom samohodnotenia

Slovenská inšpekcia životného prostredia začína od júna 2021 s procesom samohodnotenia podľa modelu CAF. Samohodnoteniu predchádzal úspešný výber členov CAF tímu, ktorý prebiehal postupne od apríla. Potešujúcou správou je fakt, že o členstvo v CAF tíme prejavilo záujem viac zamestnancov SIŽP, ako bolo pôvodne plánované. Vďaka tomu je možné predpokladať pozitívny a aktívny prístup organizácie k implementácii modelu CAF. 

CAF tím následne absolvoval sériu školení, pričom posledná príprava členov CAF tímu bola realizovaná dňa 02.06.2021 v priestoroch SIŽP – ústredie.

Všetkým kolegom želáme veľa trpezlivosti pri vyhodnocovaní jednotlivých kritérií modelu CAF a dobrých nápadov pri konkretizovaní oblastí na zlepšovanie.