SIŽP získala titul Effective CAF User

Generálny riaditeľ SIŽP Ján Jenčo dňa 19.10.2022 slávnostne prevzal z rúk pani predsedníčky ÚNMS Kataríny Surmíkovej Tatranskej ocenenie „Effective CAF User“. Titul nám bol udelený na základe doterajšej úspešnej implementácie modelu CAF a po Externej spätnej väzbe, ktorá sa uskutočnila na pôde SIŽP dňa 08.09.2022.


Získaniu titulu predchádzala vytrvalá práca nie len členov CAF tímu, garanta, metodika a administrátora, ale aj ďalších zamestnancov, ktorí počas devätnástich mesiacov participovali na implementačnom procese. Veľmi dôležitou súčasťou spoločného úspechu bola silná podpora zo strany pána generálneho riaditeľa.

V nasledujúcom období nás čaká práca na ďalších projektoch, ktoré sú súčasťou schváleného Akčného plánu zlepšovania. 

Touto cestou ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí sa doteraz zapojili do implementácie modelu CAF na SIŽP.