Valné zhromaždenie IMPEL

Dátum: 20. 12. 2017

Valné zhromaždenie IMPEL sa konalo v dňoch 6.-7.12.2017 v aktuálnej predsedníckej krajine EÚ – v Estónsku v Talline. Súčasťou stretnutia bol aj míting národných koordinátorov IMPEL, ktorý sa konal 5. 12. 2017. 

Oznámenie o kontrolách používania produktov skupiny Do-It-Yourself Biology

Dátum: 19. 12. 2017

SIŽP v prvom polroku 2018 vykoná kontroly zamerané na používanie produktov, ktoré obsahujú všetky komponenty potrebné pre vykonávanie techník rekombinantnej DNA. Výrobky neobsahujú geneticky modifikované organizmy, ale využitím ich obsahu je ich možné vyrobiť.

Referenčný dokument o BAT pre veľké spaľovacie zariadenia – LCP BREF

Dátum: 05. 12. 2017

Európsky úrad pre IPPC (EIPPCB z angl. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) zverejnil na svojich webových stránkach konečnú verziu revidovaného referenčného dokumentu o BAT pre „Veľké spaľovacie zariadenia“ (LCP BREF z angl. Large Combustion Plants).

BAT Fórum 2017

Dátum: 15. 11. 2017

Slovenská inšpekcia životného prostredia v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre usporiadala dňa 14. novembra 2017 v Kongresovom centre Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre II. zasadnutie Fóra pre výmenu informácií o najlepších dostupných technikách.

21 rôznych geneticky modifikovaných okrasných kvetov na trhu SR

Dátum: 01. 11. 2017

V tomto roku sme zachytili na našom trhu 21 rôznych geneticky modifikovaných petúnií, všetky boli do SR dovezené z krajín EÚ.

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Životné prostredie je nevyhnutnou podmienkou našej existencie a prežitia. Je to jediné prostredie pre život, ktoré máme. Logickou nevyhnutnosťou teda je chrániť ho a zveľaďovať. Reálnou zárukou udržania a zlepšenia súčasného stavu životného prostredia sú zákony a ich efektívne uplatňovanie.

 Čítať viac