Dokumenty

Memorandum o spolupráci medzi splnomocnencom vlády SR pre národnostné menšiny László Bukovszky a Slovenskou inšpekciou životného prostredia zastúpenou generálnym riaditeľom Róbertom Ružičkom.