Úradná elektronická tabuľa

Verejná vyhláška eustream, a. s. oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01

Dátum: 20. 03. 2018

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku "eustream, a.s., oblasť Veľké Kapušany, Kompresorová stanica 01"

Verejná vyhláška TS Tvrdošín

Dátum: 15. 03. 2018

Zmena integrovaného povolenia pre prevádzku "Skládka odpadov Tvrdošín - Jurčov Laz"

Verejná vyhláška Hydinárska farma Spišské Tomášovce

Dátum: 27. 02. 2018

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku "Hydinárska farma Spišské Tomášovce"

Sprístupňovanie informácií

Dátum: 14. 12. 2017

Povinnými osobami na sprístupňovanie informácií v rámci Slovenskej inšpekcie životného prostredia sú:

  1. ústredie 
  2. inšpektoráty životného prostredia

Úradné hodiny

Dátum: 14. 12. 2017

Úradné hodiny:

pondelok až piatok

od 9:00 do 14:00