Úradná elektronická tabuľa

Verejná vyhláška Skládka odpadov Tvrdošín_Jurčov Laz

Dátum: 18. 01. 2018

Upovedomenie o začatí konani vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia. Verejná vyhláška Skládka odpadov Tvrdošín_Jurčov Laz.

Sprístupňovanie informácií

Dátum: 14. 12. 2017

Povinnými osobami na sprístupňovanie informácií v rámci Slovenskej inšpekcie životného prostredia sú:

  1. ústredie 
  2. inšpektoráty životného prostredia

Úradné hodiny

Dátum: 14. 12. 2017

Úradné hodiny:

pondelok až piatok

od 9:00 do 14:00