Úradná elektronická tabuľa

Verejná vyhláška_Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia verejnou vyhláškou

Dátum: 17. 10. 2020

Upovedomenie o začatí konania vo veci zmeny integrovaného povolenia verejnou vyhláškou

dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci zmeny č. 6 integrovaného povolenia

pre prevádzku

„Farma ošípaných Terezov“

prevádzkovateľa 

EPP Slovensko, s. r. o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec, IČO: 47 241 381

vydaného rozhodnutím č. 3086-20078/37/ 2008/Zál/374700107 zo dňa 08. 08. 2008.

Úradné hodiny

Dátum: 14. 12. 2017

Úradné hodiny:

pondelok až piatok

od 9:00 do 14:00