Úradná elektronická tabuľa

Verejná vyhláška_Rozhodnutie-trvalé užívanie stavby_eustream, a.s.

Dátum: 05. 05. 2021

Rozhodnutie - trvalé užívanie stavby:

"Rozšírenie rozdeľovacieho uzla LNV s inštaláciou technológie na prepravu zemného plynu"- miesto stavby: Lakšárska Nová Ves

stavebník:

"eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35910712"

v prevádzke:

"eustream, a.s., Kompresorová stanica 05 Lakšárska Nová Ves"

Katastrálne územie: k.ú.   830577 Lakšárska Nová Ves, okres Senica; k.ú.  803804 Borský Mikuláš  

Úradné hodiny

Dátum: 14. 12. 2017

Úradné hodiny:

pondelok až piatok

od 9:00 do 14:00