Úradná elektronická tabuľa

Verejná vyhláška_Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia Z10-SP pre prevádzku "Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik"

Dátum: 13. 05. 2022

Rozhodnutie o zmene integrovaného povolenia

pre prevádzku:

"Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik"

prevádzkovateľa:

"FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce,  IČO: 36 211 451",

ktorým sa povoľuje uskutočnenie stavby:

"Skládka nie nebezpečného odpadu Štítnik – III. etapy"

Verejná vyhláška_Prizvanie na zhromaždenie obyvateľov obce Jasov

Dátum: 04. 05. 2022

Prizvanie na zhromaždenie obyvateľov obce Jasov na prerokovanie petície  vo veci zmeny integrovaného 

povolenia

pre prevádzku:

"Jasov – skládka odpadov",

prevádzkovateľovi a stavebníkovi:

"Skládka Jasov, Rastislavova  98, 043 46 Košice"

Úradné hodiny

Dátum: 14. 12. 2017

Úradné hodiny:

pondelok až piatok

od 9:00 do 14:00