Aktuality

Verejná konzultácia EK k vyhodnoteniu smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách

Dátum: 07. 08. 2019

Verejná konzultácia Európskej komisie k vyhodnoteniu smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách

Európska komisia v roku 2019 vyhodnocuje dopad smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (IED) vo vzťahu k životnému prostrediu, verejnosti a priemyslu. Konzultácie prebiehajú okrem iného aj formou dotazníkového prieskumu pre odbornú (povoľujúce a kontrolné orgány, prevádzkovatelia, priemyslové zväzy, organizácie a pod.) ako aj širokú verejnosť (mimovládne organizácie, občania). 

Predmetný dotazník je k dispozícii na nižšie uvedenom odkaze do 4. septembra 2019. Pre vyplnenie dotazníka z dôvodu transparentnosti je nutné sa zaregistrovať.

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971/public-consultation_en

Pripomienkovanie STS BREF

Dátum: 07. 08. 2019

18. októbra 2019 plánuje EK uskutočniť v Bruseli 14. zasadnutie Fóra podľa článku 13 smernice o priemyselných emisiách, ktorého hlavným cieľom bude získanie stanoviska členov Fóra k obsahu návrhu referenčného dokumentu o BAT pre Surface treatment using organic solvents including preservation of wood products with chemicals (Povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel obsahujúci konzerváciu výrobkov z dreva chemikáliami) – STS BREF.

Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách pri spracovaní odpadu (WT BREF))

Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách pri spracovaní odpadu (WT BREF))

Dátum: 06. 12. 2018

Európsky úrad pre IPPC (EIPPCB; z angl. European Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) zverejnil na svojej webovej stránke finálnu verziu revidovaného referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pri spracovaní odpadu Best Availaible Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment  - WT BREF.