Integrované povolenia

ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľaUlicaObecIČO
SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1Bratislava - MČ Ružinov31322832

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzkyObecOkresVS
AD5, AVD6 a Výroba a expedícia asfaltov Bratislava - MČ RužinovBratislava II370120305
Delenie bohatých plynov 1 a 2, Odsírenie plynov 1 a 2 Bratislava - MČ RužinovBratislava II370120705
Etylbenzén a Kumén Bratislava - MČ RužinovBratislava II370121607
Etylénová jednotka Bratislava - MČ RužinovBratislava II370190106
Etylénoxid a glykoly Bratislava - MČ RužinovBratislava II370121406
Extrakcia aromátov a Redestilácia reformátu Bratislava - MČ RužinovBratislava II370121006
FCC, Alkylácia benzínu, Selektívna hydrogenácia, ETBE Bratislava - MČ RužinovBratislava II370120805
Fenol Bratislava - MČ RužinovBratislava II370121907
HYDROKRAK Bratislava - MČ RužinovBratislava II370120905
Hydrogenačná rafinácia palív 2,5,6 Bratislava - MČ RužinovBratislava II370121306
Hydrogenačná rafinácia palív č. 7 a výroba Eurodieselu 2005 Bratislava - MČ RužinovBratislava II720120203
Izomerizácia benzínov Bratislava - MČ RužinovBratislava II370121506
LDPE4 Nová výrobňa polyetylénu Bratislava - MČ RužinovBratislava II370190306
LDPE4 - Logistický terminál Bratislava - MČ RužinovBratislava II370122013
MCHB ČOV a Spaľovňa kalov Bratislava - MČ RužinovBratislava II370121807
POLYPROPYLÉN 3 Bratislava - MČ RužinovBratislava II720120103
Polyetylén 1 - 3 Bratislava - MČ RužinovBratislava II370190206
RHC, VGH, HPP Bratislava - MČ RužinovBratislava II370120505
Redestilácia pyrobenzínu, N-alkány Bratislava - MČ RužinovBratislava II370121706
Reforming 5, HRR 4 Bratislava - MČ RužinovBratislava II370121106
Tepláreň Bratislava - MČ RužinovBratislava II370120405
Výroba motorových palív Bratislava - MČ RužinovBratislava II370121206
Výroba síry, Regenerácia kyseliny sírovej, Stripovanie kyslých vôd, Regenerácia amínového hospodárstva Bratislava - MČ RužinovBratislava II370120605
ČOV bl. 11 a ČOV bl. 17-18 Bratislava - MČ RužinovBratislava II370122014