Integrované povolenia

ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľaUlicaObecIČO
Chemko, a. s. Slovakia Pribinova 25Bratislava - MČ Staré Mesto36210625

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzkyObecOkresVS
Výroba etanolu 2G StrážskeMichalovce570520115
Výrobňa HMT a Výrobňa Fd III StrážskeMichalovce570520405
Výrobňa Pentol StrážskeMichalovce570520205
Výrobňa fenolformadehydových lepidiel typ Fenokol a Výrobňa fenolformaldehydových lepidiel typ Novokol a ekooleje StrážskeMichalovce570520305