Integrované povolenia

ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľaUlicaObecIČO
U. S. Steel Košice, s.r.o. Vstupný areál U.S.Steel KošiceKošice - MČ Šaca36199222

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzkyObecOkresVS
Nová skládka nebezpečného odpadu v areáli U.S.Steel Košice s.r.o. Košice - MČ ŠacaKošice II570021710
Dynamolinky Košice - MČ ŠacaKošice II570020504
Koksovňa Košice - MČ ŠacaKošice II570021306
Lakoplastovacia linka Košice - MČ ŠacaKošice II570021106
Moriace linky Košice - MČ ŠacaKošice II570020404
Oceliareň I Košice - MČ ŠacaKošice II570021206
Oceliareň II Košice - MČ ŠacaKošice II570020605
Pocínovňa Košice - MČ ŠacaKošice II570020805
Pozinkovacia linka č. 1,2 Košice - MČ ŠacaKošice II570021005
Pozinkovacia linka č. 3 Košice - MČ ŠacaKošice II570021505
Príprava výroby Košice - MČ ŠacaKošice II570020304
Skládka nebezpečného odpadu U.S.Steel Košice s.r.o. - I.,II.,III.kazeta, Skládka U.S.Steel Košice s.r.o. na odpad, ktorý nie je nebezpečný Košice - MČ ŠacaKošice II750020103
Skládka nie nebezpečných odpadov U. S. Steel Košice, s.r.o. Košice - MČ ŠacaKošice II570021608
Teplá valcovňa Košice - MČ ŠacaKošice II570020204
Vysoké pece U.S.Steel Košice, s.r.o. Košice - MČ ŠacaKošice II570020905
ČOV Sokoľany – DZ Energetika Košice - MČ ŠacaKošice II570021406