Integrované povolenia

ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľaUlicaObecIČO
Duslo, a.s. Administratívna budova, ev. č. 1236Šaľa35826487

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzkyObecOkresVS
Chlórová chémia ŠaľaŠaľa370211405
Difenylamín ŠaľaŠaľa370211606
Dusantox a ČOV ŠaľaŠaľa370211506
Horčíková chémia - výroba DUHOR-u, DUMAG-u, DUKAMAG-u ŠaľaŠaľa370210305
Irganox ŠaľaŠaľa370211305
Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III ŠaľaŠaľa370211105
Močovina 3 ŠaľaŠaľa370210805
Novozir ŠaľaŠaľa370211707
Riadená skládka tuhých odpadov Trnovec nad VáhomŠaľa370210104
Spalovňa odpadov ŠaľaŠaľa370211807
Tepláreň ŠaľaŠaľa370211007
UGL, DAM, DAMMAG, AdBlue ŠaľaŠaľa370210505
Výroba LAD a dusičnanu amónneho ŠaľaŠaľa370210905
Výroba PVAC disperzií a lepidiel ŠaľaŠaľa370211205
Výroba agrochemikálií Bratislava - MČ Nové MestoBratislava III370250306
Výroba inhibítora navulkanizácie - Duslín 1,2 ŠaľaŠaľa370210205
Výroba kyseliny dusičnej KD-2 a Výroba koncentrovanej kyseliny dusičnej StrážskeMichalovce570310104
Výroba prísad do mazacích olejov Bratislava - MČ Nové MestoBratislava III370250507
Výroba sulfenaxov Bratislava - MČ Nové MestoBratislava III370250406
Výrobňa DAM 390 a Výrobňa LAV StrážskeMichalovce570310205
Čistenie odpadových vôd Bratislava - MČ Nové MestoBratislava III370212306
Čpavok 2 ŠaľaŠaľa370210707
Čpavok 3 ŠaľaŠaľa370210607
Čpavok 4 ŠaľaŠaľa370210115