Integrované povolenia

ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľaUlicaObecIČO
Mondi SCP, a.s. Tatranská cesta 3Ružomberok31637051

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzkyObecOkresVS
Kotol na biomasu - Mondi SCP, a.s., Tatranská cest 3, 034 17 Ružomberok RužomberokRužomberok770620504
Papierenský stroj č. 19 - výroba obalového kartónu RužomberokRužomberok770620718
Papierenský stroj č.6 - Obaly SOLO RužomberokRužomberok770610104
RE Energie RužomberokRužomberok770330104
Regionálna skládka odpadov Partizánska Ľupča Partizánska ĽupčaLiptovský Mikuláš770040103
Výroba papiera - papierenský stroj č. 1 RužomberokRužomberok770630104
Výroba papiera - papierenský stroj č.16 RužomberokRužomberok770620104
Výroba papiera - papierenský stroj č.17 RužomberokRužomberok770620204
Výroba papiera - papierenský stroj č.18 RužomberokRužomberok770620304
Výroba sulfátovej buničiny RužomberokRužomberok770620404
Čistenie odpadových vôd v spoločnej čistiarni odpadových vôd Ružomberok - Hrboltová privádzaných kanalizačným zberačom a v predčistiacich zariadeniach v areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok RužomberokRužomberok770620604