Integrované povolenia

ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľaUlicaObecIČO
FORTISCHEM a.s. M. R. Štefánika 1Nováky46693874

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzkyObecOkresVS
Výroba PVAL/PVAC NovákyPrievidza470100505
Výroba PVC, výroba iniciátorov NovákyPrievidza470100906
Výroba acetylenických alkoholov NovákyPrievidza470100205
Výroba chlórparafínov NovákyPrievidza470101006
Výroba dichlóretánu a vinylchloridu z dichlóretánu NovákyPrievidza470100405
Výroba etylénchlórhydrínu a spracovanie na Novamal NovákyPrievidza740100104
Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru - membránová elektrolýza NovákyPrievidza470101116
Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej NovákyPrievidza470100806
Výroba karbidu vápnika, výroba acetylénu NovákyPrievidza470100705
Výroba propylénoxidu, výroba polyéterpolyolov, výroba amínov NovákyPrievidza470100606
Výroba vinylchloridu z acetylénu NovákyPrievidza470100305