SIŽP - ústredie

 • Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
 •  
 • Grösslingová 5
 •  
 • 811 09  Bratislava
 

Adresa SIŽP pre zásielky doručované do P.O.Boxu:

 
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia – ústredie
 •  
 • Grösslingová 5
 •  
 • P.O.Box 812 95
 •  
 • 812 95  Bratislava 
 

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
Tel.: 02 / 593 04 160
e-mail: informacie@sizp.sk

 

Podateľňa   
e-mail: podatelna@sizp.sk

 

Úradné hodiny podateľne: 
v pracovných dňoch od 07:30 do 14:00 (obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30).