Pracovné príležitosti - štátna služba

OP, IŽP BA_VK_2018_7510.pdf

OP, IŽP BB_VK_2018_7511.pdf

OP, IŽP ZA_VK_2018_7512.pdf

VOP, IŽP ZA _VK_2018_7513.pdf

OP, IŽP KE_VK_2018_7273.pdf


Vzhľadom na skutočnosť, že od 1. júna 2017 nadobudol účinnosť nový zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), Slovenská inšpekcia životného prostredia v súlade s § 41 zákona vyhlasuje výberové konania na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest výlučne prostredníctvom Registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk).