Pracovné príležitosti - štátna služba

Vzhľadom na skutočnosť, že od 1. júna 2017 nadobudol účinnosť nový zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), Slovenská inšpekcia životného prostredia v súlade s § 41 zákona vyhlasuje výberové konania na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest výlučne prostredníctvom Registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk). 


OP BA_VK_2018_8403.pdf

OP BB_VK_2018_8404.pdf

OP ZA_VK_2018_8405.pdf

V OP ZA_VK_2018_8407.pdf

OP Ú_VK_2018_8406.pdf