Pracovné príležitosti - štátna služba

OP IŽP BA_VK_2018_6873.pdf

OP IŽP BB_VK_2018_6874.pdf

OP IŽP ZA_VK_2018_6875.pdf

VOP IŽP BA_VK_2018_6876.pdf

VOP IŽP BB_VK_2018_6877.pdf

VOP IŽP ZA_VK_2018_6878.pdf

OIOV BA_VK_2018_6501.pdf

ÚIOV - zast._VK_2018_6502.pdf

Vzhľadom na skutočnosť, že od 1. júna 2017 nadobudol účinnosť nový zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), Slovenská inšpekcia životného prostredia v súlade s § 41 zákona vyhlasuje výberové konania na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest výlučne prostredníctvom Registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk).