Integrované povolenia

ZOZNAM PREVÁDZKOVATEĽOV:
Názov prevádzkovateľaUlicaObecIČO
Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3Bratislava - MČ Nové Mesto35823542

ZOZNAM PREVÁDZOK:
Názov prevádzkyObecOkresVS
Tepláreň Východ Bratislava - MČ Nové MestoBratislava III370680205
Tepláreň Západ Bratislava - MČ DúbravkaBratislava IV370680305
Výhrevňa Juh Bratislava - MČ RužinovBratislava II370680105