NA STOPE OBCHODNÍKOV S REGULOVANÝMI DRUHMI

Dátum: 19. 12. 2022

Naši inšpektori zaznamenali viacero pokusov o nelegálny predaj slonoviny prostredníctvom internetu. Skúmali tiež pôvod a držbu viacerých vzácnych druhov ako puma, rys, leopard či makak. V jednom prípade sme dokonca pristúpili ku zhabaniu papagája druhu Cacatua moluccensis, ktorý je zaradený v najprísnejšie chránenej skupine exemplárov CITES. Vykonali sme tiež kontroly prienikových ciest a kontroly dovozu, držby a predaja inváznych nepôvodných druhov rastlín a živočíchov. V tejto súvislosti bola najvyššie uložená pokuta obchodnému reťazcu vo výške 10 000€ za dovoz a predaj invázneho druhu rastlín Fallopia aubertii. V tomto roku sa tiež podarilo zabezpečiť odstránenie inváznych nepôvodných druhov pri rieke Hron v katastrálnom území Kalnica, Starý Tekov či Horná Seč. 


Ilustračné foto